Nieuwsbrief mei

Baarn – 14 juni 2021

Het Imagine Fund heeft de maand mei afgesloten met een rendement van -4,04%. Hiermee staat het behaalde resultaat voor 2021 op +1,12%. De NAV per participatie bedroeg aan het eind van de verslagperiode €215,56.

Mei

De aandelenkoersen van technologiebedrijven stonden begin mei sterk onder druk. De goede economische cijfers zorgden voor inflatievrees op de aandelenmarkten en dat resulteerde in een snelle en heftige correctie in technologieaandelen. Ondanks goede kwartaalcijfers daalden sommige posities tussen de 15% en 25%. Aangezien de bewegingen in de meeste gevallen niet veroorzaakt werden door bedrijfsinformatie en/of cijfers, ontstonden er voor het fonds interessante kansen. Tegen het eind van de maand lieten veel van onze posities weer herstel zien.

De contradictie tussen de goede kwartaalcijfers en dalende koersen lijkt op het eerste gezicht negatief, het heeft er wel voor gezorgd dat veel bedrijven weer tegen een meer aantrekkelijke waardering gekocht kunnen worden. De gemiddelde waardering ten opzichte van de piek in februari 2021 is gehalveerd en ligt nu rond het zelfde niveau als van voor de Covid-19 uitbraak. En dat terwijl er enorm veel is veranderd in die tussenliggende periode. Technologie is een nóg belangrijkere rol gaan spelen. Techbedrijven zelf geven aan dat zij de komende kwartalen een mooie groeipotentie zien, helemaal in vergelijking met de periode pré Covid-19. Wat ons betreft bieden de teruggelopen waarderingen weer mooie kansen voor de langere termijn.

In onze column op IEX Magazine hebben wij een uitgebreide toelichting gegeven op bovenstaande gedachtengang. Onderaan deze nieuwsbrief kunt u deze teruglezen.

Highlights kwartaalcijfers

Gedurende de maand mei rapporteerden een aantal van onze deelnemingen en hun concurrenten kwartaalcijfers. Er vielen een aantal dingen op:

•  De chipindustrie is booming! De vraag is vele malen groter dan het aanbod en dat zorgt voor problemen in de supplychain. Bedrijven als TSMC en NXPI produceren op volle capaciteit en laten mooie groeicijfers zijn. Ook toeleveranciers als ASML, BESI en LAM Research laten duidelijk blijken dat de omstandigheden optimaal zijn en dat er een enorme vraag is naar hun apparatuur. Daarnaast verwachten zij dat die groei zal doorzetten nu er steeds meer capaciteit wordt bijgebouwd om aan de vraag te voldoen. Ook de innovatieslag naar kleinere, krachtigere en meer energie zuinige chips zorgt ervoor dat er telkens weer nieuwere en betere machines nodig zijn.

•  De markt voor digitale advertenties groeit gestaag door. Dat was niet alleen terug te zien in de recordcijfers van bijvoorbeeld Facebook en Google, maar ook bedrijven als Pinterest en Snapchat wisten te profiteren. Nu de wereldwijde economie weer op gang komt, gaan analisten ervan uit dat er alleen maar meer geld richting de, met name digitale, advertentiemarkt zal vloeien. Daarnaast zijn er interessante ontwikkelingen gaande op het gebied van (televisie) streaming en de mogelijkheid tot adverteren. De mogelijkheden om kijkers van hetzelfde programma totaal verschillende, maar gerichte advertenties te laten zien, begint steeds meer vorm te krijgen. Deze ontwikkeling resulteert in een hogere prijs, marge en omzet bij de aanbieders en daarbij een veel betere conversie bij de advertentie afnemers (degenen die advertenties plaatsen voor de verkoop van zijn/haar product of dienst).

•  E-commerce is, ondanks de heropening van de winkelstraten, nog steeds zeer in trek bij consumenten. Uit onderzoek blijkt dat de markt in 2020 een sprong heeft gemaakt, waar het volgens eerdere prognoses vijf jaar over had moeten doen. Analisten en marktkenners verwachten niet dat deze trend nog zal gaan veranderen. Men verwacht ook geen krimp of een aantal jaren van stilstand. De markt zal gestaag doorgroeien vanaf een veel hogere basislijn. Bedrijven als Shopify en Sea wisten goed van deze veranderingen te profiteren en wij verwachten dat dit de komende periode zal doorzetten.

•  Een andere bedrijfstak waar de E-commerce boom duidelijk te zien is, is bij de postbedrijven. Wij hebben geen posities in deze spelers, maar het levert soms wel interessante inzichten op om een markt vanuit een ander perspectief te benaderen. De omzetten van bedrijven als PostNL, Deutsche Post (DHL) en Fed Ex zijn flink gestegen en deze bedrijven rapporteerden zeer fraaie cijfers. De beurskoersen van alle drie de bedrijven noteerden in mei nieuwe 5-jarige hoogtepunten.

•  De pijn voor het fonds zat hem de afgelopen maanden bij bedrijven als Teladoc en Peloton, die vorig jaar enorm geprofiteerd hebben van Covid-19. De kwartaalcijfers en de vooruitzichten voor het komend jaar zijn erg sterk, maar de dalende beurskoers doet vermoeden dat beleggers niet geloven dat de uitgesproken verwachtingen waargemaakt kunnen worden. Beleggers zien deze bedrijven blijkbaar als zogenaamde ‘Corona plays’. Wij hebben een andere mening en geloven sterk dat de verandering in het consumentengedrag structureel van aard is. Wij hebben veel vertrouwen in deze bedrijven, zeker bij de huidige waarderingen.

Ondanks het negatieve maandresultaat voor het Imagine Fund, was het voor de markt an sich geen slechte maand. Bedrijven lieten in hun kwartaalrapportages zien dat de groei er goed in zit en dat het innovatietempo hoog ligt. Koerscorrecties voelen niet fijn aan maar horen bij beleggen. Voor de langere termijn zijn correcties zeer gezond. Uiteindelijk komen de beste bedrijven bovendrijven en zullen een outperformance laten zien ten opzichte van de rest van de markt. Aan ons de taak om visie te behouden en te blijven investeren in de beste en meest kansrijke technologiebedrijven die er te koop zijn.

Mocht u vragen hebben, of wilt u meer informatie ontvangen, dan staan wij u graag te woord.

Met vriendelijke groet,
Laurens Ockhuisen & Michiel Beukers
Fund Managers

IEX Column – Snellere digitale transformatie

Het lijkt er steeds meer op dat we de coronacrisis binnenkort achter ons kunnen laten. Grote vraag is nu: is de digitale versnelling die door de pandemie werd ingezet een tijdelijk fenomeen, of is deze permanent van aard?

De CEO van Microsoft, Satya Nadella, zei tijdens de presentatie van de meest recente kwartaalcijfers dat er geen sprake is van een vertraging in de digitale adoptiecurves. Sterker, volgens hem is er juist een versnelling gaande en staan we nog maar aan het begin van die digitale transformatie.

Kijkend naar een aantal bedrijven die, net als Microsoft, geprofiteerd hebben van Covid-19, zien we een soortgelijk beeld. Ik kwam op Twitter een mooie vergelijking tegen van geschatte omzetverwachtingen van analisten. Ze keken naar het verschil in de omzetverwachtingen voor 2021 aan het begin van 2020 ten opzichte van het begin van 2021.

•  Begin 2020 verwachtten analisten dat Shopify in 2021 ongeveer $2,85 miljard omzet zou draaien. Op dit moment verwachten diezelfde analisten dat het bedrijf $4,4 miljard omzet gaat behalen in 2021. In één jaar zijn de voorspellingen met 54% gestegen.

•  Begin 2020 verwachtten analisten dat Twilio in 2021 ongeveer $1,84 miljard omzet zou draaien. Op dit moment verwachten diezelfde analisten dat het bedrijf $2,43 miljard omzet gaat behalen in 2021. In één jaar zijn de voorspellingen met 32% gestegen.

•  Begin 2020 verwachtten analisten dat Pinterest in 2021 ongeveer $1,97 miljard omzet zou draaien. Op dit moment verwachten diezelfde analisten dat het bedrijf $2,57 miljard omzet gaat behalen in 2021. In één jaar zijn de voorspellingen met 30% gestegen.

•  Begin 2020 verwachtten analisten dat Crowdstrike in 2021 ongeveer $682 miljoen omzet zou draaien. Op dit moment verwachten diezelfde analisten dat het bedrijf $874 miljoen omzet gaat behalen in 2021. In één jaar zijn de voorspellingen met 28% gestegen.

Voor de echte ‘profiteurs’ van het thuiswerken, zoals Peloton en Zoom, ligt het verschil in verwachtingen nog vele malen hoger. Wat duidelijk wordt uit dit voorbeeld is dat Covid-19 er niet voor heeft gezorgd dat de toekomstige omzet een jaar naar voren is gehaald en vervolgens wegvalt. Bedrijven die tijdens de lockdown zijn overgegaan op het digitaal ondertekenen van documenten, gaan dat niet meer terugdraaien mochten de kantoren straks weer volledig open gaan. Ook de cybersecurity oplossingen die het veilig werken op afstand mogelijk hebben gemaakt verdwijnen niet. En wat te denken van de nieuwe webshop van die winkelier. Deze blijft gewoon bestaan als hij straks zijn klanten weer in de winkel mag verwelkomen. Het laat zien dat er een digitale transformatie gaande is van blijvende aard.

Op de beurs zien we de laatste maanden dat de technologieaandelen die goed hebben gepresteerd in 2020 nu onder druk staan. Sommige maken stevige correcties door. We zien de oplopende rente als oorzaak van deze beweging. Toekomstige bedrijfswinsten zijn namelijk minder waard bij een hogere rentevoet.

Het oplopen van de rente geeft echter ook aan dat mondiaal economieën weer opkrabbelen en meer momentum beginnen te krijgen. Oplopende rentes zijn namelijk het gevolg van toenemende vraag van producten en diensten. Door de aanwakkerende economieën zullen investeringen in technologie en technologische ontwikkeling alleen maar verder doen toenemen en versnellen.

Ik ben er daarom sterk van overtuigd dat bedrijven die een belangrijke rol spelen in de digitale transformatie de winnaars van de toekomst zijn en dat de huidige correctie mooie kansen biedt voor beleggers.

Lees ook eens

E-book

In 7 stappen slim beleggen in kansrijke techaandelen

Investeren in de technologie van de toekomst: hoe pak je dat aan? Hoe doe je onderzoek naar kansrijke techaandelen en hoe spot je ‘the next big thing’? Je leest het allemaal in ons gratis e-book.

Ben jij erbij als de volgende tech trend piekt? Download ‘m nu.